Είναι plastic free ή όχι;

Είναι plastic free ή όχι; | Tessera Sustainable Packaging®
Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα waterbased ποτήρια, τα προϊόντα που πρώτοι συστήσαμε στην ελληνική αγορά.

Μοναδικός παράγοντας που καθορίζει το χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως «plastic free» είναι τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία SUP, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 4736/2020.

Έτσι, η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, σχετικά με την ορθή χρήση της ιδιότητας «plastic free».

Παρόμοια προϊόντα του εμπορίου που παρουσιάζονται με αυτό το χαρακτηριστικό, φέρουν πιστοποίηση από εργαστήριο που αξιολογεί με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ορίζει η SUP directive (2019/904).

Επομένως, τα waterbased ποτήρια που διατίθενται στην αγορά είναι ανακυκλώσιμα, βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα, αλλά δεν είναι plastic free.

Aυτός είναι και ο λόγος που τοποθετείται η σήμανση της SUP Directive με τη χελώνα, που ενημερώνει τον καταναλωτή, ότι το προϊόν περιέχει πλαστικό για την κατασκευή του, ακόμα και αν πρόκειται για πολύ μικρό ποσοστό, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Υποδεικνύει, δηλαδή, ότι χρησιμοποιείται έστω και ένα μικρό ποσοστό πλαστικού για την κατασκευή του προϊόντος.

Φροντίζουμε πάντα για την αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωσή σας γι’ αυτό και στην εν λόγω περίπτωση εφιστούμε την προσοχή σας, ως προς την επιλογή συνεργατών και τη μετάδοση τυχόντων λανθασμένων πληροφοριών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο