Γιατί είναι σημαντικό να επιλέγουμε κομποστοποιήσιμα προϊόντα συσκευασίας; (Μέρος 1ο)

Γιατί είναι σημαντικό να επιλέγουμε κομποστοποιήσιμα προϊόντα συσκευασίας; (Μέρος 1ο) | Tessera Sustainable Packaging®
Η κομποστοποίηση μπορεί να οριστεί και ως «ανακύκλωση της φύσης», καθώς οργανικά υλικά, όπως υπολείμματα φαγητού, λουλούδια ή ξύλα, μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα, το κομπόστ, το οποίο, αφού διαλυθεί, θρέφει τη γη και μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη των φυτών.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπινων αποβλήτων είναι κυρίως οργανικά, η μετατροπή τους σε λίπασμα, τα απομακρύνει από χώρους απορριμμάτων, τη μείωση της παραγωγής μεθανίου, που ως ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αέρια που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πράγματι, η λιπασματοποίηση, όπως ορίζεται εναλλακτικά η κομποστοποίηση, έχει θετικό αντίκτυπο ακόμα και στο πρόβλημα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Μέσω αυτής, επέρχεται η μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, γιατί ελαχιστοποιείται το ποσοστό του επικίνδυνου μεθανίου, που παράγεται στους κλειστούς χώρους υγειονομικής ταφής.

Επιλέγοντας την κομποστοποίηση, ένα μέρος του προβλήματος θα μπορούσε να λυθεί από το σπίτι, με τη μετατροπή σε λίπασμα των υπολειμμάτων φαγητού και διάφορων βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, σε κομποστοποιητή ή ειδικό κάλαθο.

Τέλος, με την «επιστροφή στη φύση» μειώνονται, ταυτόχρονα, τα βλαβερά χημικά λιπάσματα, τα οποία προκειμένου να κατασκευαστούν, απαιτείται χρήση ηλεκτρισμού, άρα μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλάζοντας τη μέθοδο με την οποία λιπαίνονται τα φυτά, από χημικά σε «πράσινα» λιπάσματα, επέρχεται και η θετική επίπτωση στο περιβάλλον.

Μπορείτε να κάνετε σήμερα την αλλαγή, ξεκινώντας από το δικό σας κήπο!

Μετάβαση στο περιεχόμενο