Βιοδιασπώμενα προϊόντα συσκευασίας: 4 σημαντικοί λόγοι για να τα επιλέγετε.

Βιοδιασπώμενα προϊόντα συσκευασίας: 4 σημαντικοί λόγοι για να τα επιλέγετε. | Tessera Sustainable Packaging®
Η προσθήκη της βιωσιμότητας στη φαρέτρα κάθε εταιρικής στρατηγικής είναι πλέον δεδομένη και η βιομηχανία των τροφίμων έχει θέσει την οικολογική συσκευασία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Αυτή η νέα πραγματικότητα, επιφέρει τον περιορισμό στη χρήση μη βιοδιασπώμενων υλικών, ανάμεσα στα οποία και το πλαστικό, όπου αυτό δεν είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάληξή του στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Η μετάβαση από τα πλαστικά μίας χρήσης σε προϊόντα συσκευασίας με «οικολογική συνείδηση», για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στον κλάδο της καφεστίασης φαίνεται σαν φυσική εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι το χονδρεμπόριο έχει ήδη τροφοδοτηθεί με τις αναγκαίες ποσότητες από πιστοποιημένα προϊόντα για τις -φιλικές προς το περιβάλλον-ιδιότητές τους.

Η επιλογή των βιοδιασπώμενων έναντι των μη βιοδιασπώμενων έγκειται στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα:

1. Η βιοαποικοδόμηση είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα υλικά μετατρέπονται σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και βιομάζα με τη βοήθεια μικροοργανισμών ή ενζύμων. Η διαδικασία της βιοαποικοδόμησης πραγματοποιείται μέσω μιας βιολογικής διαδικασίας που εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και από το ίδιο το υλικό ή την εφαρμογή. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι πολύ συγκεκριμένα καθορισμένο.

2. Τα βιοδιασπώμενα προϊόντα δεν είναι πάντα κομποστοποιήσιμα, αλλά τα κομποστοποιήσιμα προϊόντα είναι βιοδιασπώμενα.

3. Ένας τρόπος για να καθοριστούν οι συνθήκες της βιοαποικοδόμησης είναι να πραγματοποιείται μέσω βιομηχανικών ή οικιακών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης. Η κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία καθοδηγούμενη από τον άνθρωπο κατά την οποία η βιοαποικοδόμηση πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

4. Όταν οι συνθήκες είναι πλήρως καθορισμένες και αντιμετωπίζονται σωστά μέσω της κομποστοποίησης, τα υλικά αυτά έχουν τα πλεονεκτήματα των κομποστοποιήσιμων υλικών, όπως για παράδειγμα:
– συμβολή στη μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
– μείωση του μεθανίου που παράγεται εκεί από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών
– θετικό αντίκτυπο στη φύση, το περιβάλλον και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λόγω του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο είναι περίπου 25 φορές λιγότερο επιβλαβές για το κλίμα από το μεθάνιο.

Τελικά, τα προϊόντα συσκευασίας που απορρίπτονται αφήνοντας το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σταδιακά κερδίζουν τους καταναλωτές για τα περιβαλλοντικά τους οφέλη.

Εξερευνήστε όλη τη γκάμα εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο